Susana Sánchez Toro

Concejala del Grupo municipal Popular (PP)